Headset Motorola XiR P6620i TIA PMLN7465

Headset Motorola XiR P6620i TIA PMLN7465 Heavy Duty Headset Motorola P6620i Original, Tombol PTT, Teknologi Noice-Canceling Suara Jernih, Teknologi NRR 24dB

Brand:Motorola