Hytera NCN019

Hytera NCN019, Nylon chest pack HT Hytera BD508, BD618, PD508, PD668, PD688, PT580H Plus, PD408, PD488, PD568 dan Hytera PD568 UL913.

Brand:Hytera